PROCES REJESTRACJI UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Uprzejmie prosimy o rejestrowanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej www.wschodnioznawcza.umk.pl poprzez założenie własnego konta.

W celu rejestracji należy wykonać wszystkie zamieszczone poniżej działania:

1. założyć własne konto

[proszę wybrać zaloguj po prawej stronie panelu, następnie zarejestruj się - proszę podać własny e-mail wraz z wymyślonym hasłem, aktywować konto poprzez kliknięcie na nadesłany link na podany adres mailowy , zalogować się ponownie]

2. dołączyć krótki abstrakt Państwa artykułu, który zatwierdzi recenzent, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani (maksymalny czas to 7 dni)

3. po zaakceptowaniu abstraktu wnieść opłatę konferencyjną

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej weryfikacji tematów i ich przynależności do poszczególnych sesji.

 

PŁATNOŚCI

Opłata konferencyjna dla uczestników w kwocie 320 zł (opcja bez noclegu) oraz 420 zł (opcja z 1 noclegiem) powinna być wniesiona na konto do dnia 25.09.2017r.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty:1 noclegu (w opcji), wyżywienie oraz wydrukowanie materiałów pokonferencyjnych (monografia recenzowana).

Istnieje możliwość druku artykułu bez udziału w konferencji po wniesieniu opłaty w kwocie 200,00 zł.

Warunkiem wydrukowania każdego artykułu jest pozytywna recenzja wydawnicza.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto Bank Millennium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

z dopiskiem wschodnioznawcza oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

 

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579