Poniżej prezentujemy dotychczas wydane monografie naukowe powstałe w oparciu o dorobek trzech Międzynarodowych Konferencji Naukowych poświęconych problematyce Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Planujemy kontynuować tradycję tych publikacji  w ramach Serii Biblioteka Wschodu.

Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji, pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak- Paralusz, Toruń 2015 (Seria: Biblioteka Wschodu),  Toruń 2016

Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak- Paralusz, Toruń 2015 (Seria: Biblioteka Wschodu).

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, pod red. Tomasza Ambroziaka, Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny Nowak- Paralusz, Toruń 2015 (Seria: Biblioteka Wschodu).

Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, pod red. Arkadiusza Czwołka, Magdaleny Nowak-Paralusz, Karoliny Gawron-Tabor, Toruń 2013.