problematyka

- możliwości współpracy mocarstw na obszarze poradzieckim,

- obecność wojskowa mocarstw na obszarze poradzieckim,

- projekty integracyjne na obszarze poradzieckim,

- strefy wpływów,

- interesy mocarstw na obszarze poradzieckim,

- polityka FR, UE, USA, Turcji, oraz Chin wobec obszaru poradzieckiego,

- narzędzia soft power wykorzystywane przez mocarstwa wobec obszaru poradzieckiego,

- rywalizacja kulturowa,

- zagrożenia terrorystyczne na obszarze poradzieckim,

- stanowiska państw poradzieckich wobec rywalizacji mocarstw,

- wpływ rywalizacji mocarstw na politykę zagraniczną państw poradzieckich,

- wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru poradzieckiego,

- konflikty zbrojne na obszarze poradzieckim,

- rywalizacja mocarstw o surowce energetyczne obszaru poradzieckiego,

- polityka zagraniczna poszczególnych państw poradzieckich wobec mocarstw,

- perspektywy obszaru poradzieckiego,