25 maja 2017 - 25 września 2017 r. rejestracja uczestników, przyjmowanie zgłoszeń i abstraktów - o przyjęciu Państwa referatu będziecie informowani w ciągu 7 dni od zgłoszenia. O przyjęciu, poza przesłankami merytorycznymi, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia Państwa udziału w konferencji: czynnego (wystąpienia) lub biernego (uczestnictwo w konferencji za potwierdzeniem z możliwością druku referatu) czekamy do 25  września 2016r.

 

18-19 października 2017 r. konferencja

 

6 stycznia 2018 r. zakończenie przyjmowania referatów do druku zgodnie z podanymi wytycznymi edytorskimi

 

Warunkiem wydrukowania każdego artykułu jest pozytywna recenzja wydawnicza.