Kierownik konferencji:

  • dr hab. Arkadiusz Czwołek
  • dr Magdalena Nowak- Paralusz
  • dr Małgorzata Sikora-Gaca
  • mgr Tomasz Ambroziak

Sekretarze naukowi konferencji:

  • mgr Judyta Bielanowska
  • mgr Szymon Gajewski