logotypy.png 

 wsb.jpg

VI Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza

Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim

18-19 października 2017 r., Toruń

Hotel Uniwersytecki, Ul. Szosa Chełmińska 83 a

 

Szanowni Państwo,

            Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na VI Międzynarodową Konferencję Wschodnioznawczą pt. Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim organizowaną przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w dniach 18-19 października 2017 roku. Poprzednie edycje naszej konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Nasza konferencja trwale wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń naukowych. Jest także forum wymiany poglądów naukowców z wielu państw. W ostatnich latach w naszej konferencji licznie uczestniczyli badacze m.in. z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji oraz państw Azji Centralnej.

Od samego początku głównym obszarem naszych zainteresowań naukowych pozostaje przestrzeń poradziecka, choć każda z naszych konferencji koncentrowała się na innym aspekcie. Tegoroczna konferencja będzie poświęcona rywalizacji mocarstw na obszarze poradzieckim, gdzie wyraźnie ścierają się interesy wielu aktorów międzynarodowych. Szczególne miejsce obszar poradziecki zajmuje w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Elity rosyjskie traktują ten region jako naturalną strefę wpływów swego państwa. W obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie warto zastanowić się, czy teza o słabnięciu wpływów rosyjskich na obszarze poradzieckim nadal jest aktualna? Do jakich narzędzi jest skłonna sięgnąć Rosja, aby zachować swoją dominującą pozycję na obszarze poradzieckim? Dla Unii Europejskiej obszar poradziecki jest nie tylko miejscem rywalizacji z innymi graczami międzynarodowymi, ale również polem współzawodnictwa państw członkowskich. Państwa unijne realizują tutaj swoje interesy, nie zawsze zgodne z rosyjskim punktem widzenia, czy polityką UE. Z kolei USA jako mocarstwo globalne zawsze pozostawało zainteresowane rozszerzaniem swojej strefy wpływów na obszarze poradzieckim, gdyż swoje działania traktowało jako element rozgrywki geopolitycznej z FR. Po wybuchu wojny w Afganistanie region Azji Centralnej nabrał nowego znaczenia w polityce amerykańskiej. Stany Zjednoczone rywalizują również z innymi mocarstwami o dostęp do kaspijskich surowców energetycznych. Warto zastanowić się, jak zmieni się polityka nowej administracji amerykańskiej wobec obszaru poradzieckiego. Czy Donald Trump zdecyduje się na aktywniejszą politykę wobec tego regionu i ustrzeże się błędów popełnianych przez jego poprzednika? Z kolei Chiny niezwykle ostrożnie angażują się na obszarze poradzieckim, głównie rozszerzając swoje wpływy gospodarcze. Czy są już gotowe to podjęcia aktywniejszej polityki wobec tego regionu? W ostatnich miesiącach nastąpiła aktywizacji polityki Turcji wobec obszaru Azji Centralnej. Jakie są cele strategiczne Turcji na obszarze poradzieckim? W jaki sposób będą kształtować się relacje pomiędzy poszczególnymi mocarstwami realizującym swoje interesy na obszarze poradzieckim? Czy jest szansa na stworzenie trwałych sojuszy?

Celem konferencji jest nie tylko przeanalizowanie rywalizacji mocarstw na obszarze poradzieckim, ale także podjęcie dyskusji nad przyszłością obszaru poradzieckiego. Jaką pozycję zajmą państwa poradzieckie wobec nasilającej się rywalizacji aktorów międzynarodowych na ich obszarze? Czy nadal jest możliwe zachowanie przez część z nich pozycji państw pozablokowych, czy są skazane na współpracę z którymś z mocarstw. Jak daleko mogą posunąć się mocarstwa, aby zrealizować swoje cele strategiczne na obszarze poradzieckim? Czy nadal można mówić o „wielkiej grze” mocarstw na obszarze poradzieckim, czy też region ten będzie odgrywał w przyszłości coraz mniejsze znaczenie geopolityczne. Czy oprócz rywalizacji istnieje również możliwość współpracy poszczególnych mocarstw na obszarze poradzieckim?

 

              Serdecznie zapraszamy do dyskusji  

Dr hab. Arkadiusz Czwołek

Dr Magdalena Nowak-Paralusz

Dr Jan Wiśniewski

Dr Małgorzata Sikora-Gaca

Mgr Tomasz Ambroziak