Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń

dr hab. Arkadiusz Czwołek

dr Magdalena Nowak-Paralusz

tel.: (0) 606964676

e-mail: wschodnioznawcza@umk.pl